Barbara Sebastian - 2020 - Blue Wave Mug - Ceramic